Planetární meditace pro Mír

Síla meditace léčí duši, mysl, tělo i svět prožijme spolu

Planetární meditaci pro Mír

,,Je velmi mocným nástrojem v navozování světového Míru

,,V dávání je dostávání ''

Meditující se snadno naučí používat jednoduchou praxi aktivního soucitu, milosrdenctví, Ahimsi, lásky, Metta nebo Du'aa (forma modlitby) a mnohem více. Praktikováním Planetární meditace pro Mír - vede všechny lidi posílat milující energii každému člověku a každé bytosti. Od skupiny meditujících jsou vědomě posílány láskyplné energie všem Lidem a tyto energie vyzařují ven do světa ve všech směrech. Lidé, místa, situace, projekty, města a země mohou být uzdraveny Milující, zklidňující, vyváženou, energií s poslaným požehnáním do Světa.  Změnou něčího vnitřního stavu - Externí okolí se začne měnit. Pravidelní Meditující - se stávají naplněni vnitřním Světlem a brzy si uvědomují naplnění božskou silou, lásky, inteligence a větší trpělivosti. Pro nahrávku Planetární meditace pro Mír v angličtině prosím klikněte zde

Planetární Meditace pro Mír je technika zaměřená na dosažení kosmického vědomí neboli osvícení. Je to také forma služby planetě Zemi, ostatním lidem a všem živým Bytostem, protože žehnáme-li Zemi láskou, přispíváme k její Harmonizaci. Tato meditace je starodávná a má kořeny v mnoha kulturách. Používají ji např. budhistické skupiny či súfijské skupiny, po tisíce let se provádí v tibetských klášterech. V různých podobách se s ní můžete setkat po celém světě. Planetární meditaci pro Mír představil široké veřejnosti Mistr Maha Atma Choa Kok Sui ve své knize Miracles Through Pranic Healing (v čestině vyšlo pod názvem Léčení pránou vydané v nakl. Pragma, 1996).

 Existuje mnoho druhů meditací a každá technika se zaměřuje na dosažení jiného cíle. Některá meditace nás má uklidnit, jiná léčit, další nám má pomoci pochopit náš vztah k okolí.

U nás se provádí Planetární meditace pro mír formou, kterou veřejnosti představil Mistr Maha Atma Choa Kok Sui. Po celém světě se provádí již více než 20 let. V České republice se tato meditace pravidelně koná od roku 2008. Po celém světě ji praktikuje více než 436 000 lidí. Planetární meditace pro Mír je také známá jako meditace spojených srdcí nebo Meditace pro mír a osvícení (v originále Twin Hearts Meditation, The Planetary Meditation for Peace). 


Proč provádět právě tuto meditaci

Tvá mysl je mocná. Pokud můžete vytvořit pozitivitu ve vašem životě; můžete velmi přesně vytvořit lepší prostředí kdekoli na této planetě (viz níže> Naučte se snadnou techniku ​​otevřít své srdce a vytvářet pozitivní změnu!)

Tato planeta je tak velká. Nevidíme všechno. Nevíme všechno. A rozhodně se nesnažíme všechno vědět, co se děje .... Přesto jsme všichni propojeni. Být vděčný za bezpečné životní prostředí je dobré - ale to nestačí, duším žijícícím v těchto podmínkách.

Můžete darovat - ano; ale ten dopad není tak silný, jako když se zaměříte se záměrem na uzdravení, milující energií, a povznesete prostředí.

Jak vytvořit pozitivní změny bez nákladů?

Zavřete oči -  Představte si, že pro ochranu životního prostředí (osoby, rodinu, dům, okolí, město, stát, země a Planetu mezi rukama, položte svůj jazyk na horní měkké patro jazyk (Maha Atma Choa Kok Sui věděl, proč) a vduchu řekněte Pane/ Bože/ Vesmíre. Učiň nástrojem tvého míru; Tam kde je nenávist necht' je láska; tam, kde je zranění, odpuštění; kde existují pochybnosti, Víra; tam, kde je zoufalství, Naděje; kde je tma, světlo, tam, kde je smutek, radost.

Nadechněte božskou energii; Vydechněte negativní energie.

Představte si, že osoby, rodinu, dům, okolí, město, stát, země, planetu  naplněnou milující světle růžovou energií a zlatou energií - s léčivou zelenou a fialovou energií!

A konečně, říkejte: Pane / Bože / Vesmíre, děkuji Vám za zaslání tvých uzdravujících Andělů, bytostí lásky a léčení na osobu, rodinu, dům, okolí, město, stát, zemi, planetu. Děkuji za vytváření pozitivní změny v rámci a vše kolem nich. S díky a plné víře! Tak se staň!

Můžete použít tuto techniku ​​kdykoliv a kdekoliv - a pro každého, kohokoliv a v jakékoliv situaci

                            Součástí Planetární meditace pro Mír je motlitba sv. Františka z Asissi

 Kliknutím na obrázek se dozvíte více 


Jak planetární meditace pro mír začala.

Mistr pověřil Charlotte Anderson založit novou organizaci s názvem

mezinárodní Planetární mírové hnutí. Společně spolu založili planetární mírové hnutí International, které dnes působí ve více než 80 zemích. Po smrti svého životního partnera, paní Anderson neúnavně šíří dál Planetární meditaci pro Mír v zemích po celém světě.tiispranic@gmail.cz                                                                                                                                        Vnitřní vědy CZ z.s.