O škole TIS Milano

         Jsme nezávislí instruktoři, kteří se rozhodli vyučovat  nauku nové doby práce s energií Pranic Energy Healing.

Pranic Energy Healing je registrovaná ochranná známka. Všichni instruktoři získali autorizaci od organizace The Institute for Inner Sciences.

Při své práci následujeme vizi a poslání Mistra Maha Atma Choa Kok Sui založené organizace TIIS
Milovaný Mistr Maha Atma Choa Kok Sui 

Moderní zakladatel Pranic Healing a Arhatické Jógy. S velkým odhodláním a houževnatostí věnoval svůj život službě lidstvu.  

Jeho učení otevřelo svět téměř neomezených možností, které inspirují tisíce studentů a přeměňují životy nespočetných lidí. Pod vedením svého Mistra, bódhisattvy Mei Linga, také známého jako Padmasambhavy, jak se mu nazývá. 

V dnešní době stará umění meditací a péči o vlastní osobu. Odhalující učení zůstalo v tajnosti po dlouhou dobu. 

Mistr napsal knihy věnované svému životu a duchovní energii, vyučoval kurzy po celém světě, produkoval CD věnované meditaci a mantrám. 

Spolu s Charlotte Anderson, jeho duchovní společnicí, která se zavázala pokračovat v jeho učení a jejich začlenění do nového systému Pranic Energy Healing na zemi.

Tato webová stránka a veškerá práce jsou věnovány Mistru Maha Atma Choa Kok Sui. Děkujeme za vaše neocenitelné učení, s vděčností, úctou a hlubokou láskou.