Mistr Maha Atma Choa Kok Sui nás naučil, že svět, ve kterém žijeme, je Světem energie, který můžeme cítit rukama, když pochopíme jeho zákony a účely. Vše je energie a v závislosti na kultuře byla energie nazývána různými způsoby prána, mana, ruah, čchi, č

08.08.2022