Cesta Arhata

Pokud hledáte více než jen studium knih a jste připraveni na sobě a duchovním růstu aktivně pracovat, je cesta Arhata určena právě pro Vás.

Cesta Arhata je velmi pokročilá forma jo'gy, jež se z nepatrné části zakládá na jednoduchých tělesných cvičeních, které může provádět téměř kdokoliv. Ve velké míře je založena na pokročilých meditacích a očistách těla, Duše a Ducha je rozložena tak, aby podpořila celkový růst a rozvoj osobnosti.

Cesta Arhata neboli Arhatická Yoga je vytvořena nejen pro duchovní rozvoj, ale také proto, aby podpořila rozvoj silných, aktivních, chytrých a laskavých lidí, kteří mají ohromnou sílu vytvořit lepší svět, být částí nové generace Míru, Lásky a Síly.

Při cestě Arhata se nejprve pročišt'uje fyzické, éterické, astrální a mentální tělo. Bez této "očisty" by totiž žádné duchovní cvičení nebylo bezpečné. Učí se také techniky pro aktivaci energetických center pro přivedení většího množství duchovní energie, tím se prohloubí propojení s Vyšší duší. Postupným probuzením energie kundalini se zvýší intuice, léčivá síla a charisma.

Tato technika je praktikována pokročilými jogíny, a na vyšších úrovních Arhatické jógy je pak základem pro vytvoření vytouženého "zlatého těla".

Arhatická jóga používá krok za krokem řadu postupů, které rychle a bezpečně urychlí vývoj duše.

Lidé z mnoha různých náboženských a filozofických tradic jsou úspěšní v praktikování Arhatické jógy kvůli univerzálnosti učení.

Pravidelným prováděním vede ''' dobrého člověka'' stát se lepším člověkem, lepší duší''. Pojem Arhatic je odvozen od slova Arhat, což je starověký budhistický termín, který znamená, svatý, Paramahamsa nebo vyvinutější bytí. Slovo ' jóga''je starověký hinduistický termín odvozený z kořene slova '''Yuj'', což ''znamená '' zapřáhnout nebo ''' aby se dosáhlo '' jednoty přes disciplínu''.

Arhatická joga je založená na syntéze různých jógových technik, které zahrnují oddanost Nejvyšší bytosti a respekt pro duchovního učitele, čištění, rozjímaní, studování knih, prováděním servisu a desátku.

Arhatická Jóga je praktikována tisíci praktiky po celém světě.

V Arhatické józe se klade důraz na budování charakteru, včetně konceptů založených na správné myšlenky , správná slova a akce. Důraz je kladen včetně milosrdenství a nezraňování na štědrost a nekradení, poctivost a nelhaní (na správné vnímání, správné vyjadřování a objektivnost), stálost ve směru a úsilí, umírněnost a nepřiměřenost a další charakterové aspekty. Prostřednictvím aktivního čištění těchto charakterových vlastností dochází k vědomému posílení těchto vlastností a tímto způsobem se vyhnete další negativní karmě.

Duchovní vývoj neznamená, že praktikující by se měl vzdát svého náboženství, ale spíše , že se stanou lepším a ještě více oddaným svému osobnímu náboženství, nebo filozofické tradici.

Potřebné předpoklady: absolvování semináře Pranic Energy Healing 1 nebo přesné Cítění Jemných Energií

Po absolvování Cesty Arhata máte možnost provádět arhatickou jogu z pohodlí vašeho domova. Obdržíte přístupová hesla na stránky

Na Arhatické Józe se praktikují tyto meditace

Meditace na spojení se svou vyšší duší

Jednotlivé úrovně této meditace zvyšují schopnost meditujícího k dosažení větší míry harmonizace a hluboce uspokojují spojení s vyšší duší (duše realizace - Raja jóga)

Arhatická Dhyan

Tato pokročilá meditace umožňuje rozvinout při dlouhodobém praktikování citlivost nebo povědomí spolu s trochou soustředění. Pravidelné praktikování Arhatic Dhyan umožňuje meditujícímu dosáhnout stavu hlubokého vnitřního klidu, což vede ke stavu vnitřního klidu, vnitřní blaženosti, aby se člověk dozvěděl o své '' pravé podstatě'' propojenosti a jednoty se vším.

Kundaliny meditace

V této meditaci se praktikujícímu jemně a plynule probouzí kundaliny energie. Zvláštní cirkulace energie se provádí pomocí kombinací Kundalini energie s božskou energií.

Dochází k pravidelnému systematickému očištění a povzbuzení aury a energetických center, kundaliny meditace pomáhá vyrovnat úměrně čakry. To má za následek zpracovat větší množství energií ve fyzickém těle. Umožňuje mozku a nervovému systému rezignaci '' vyšší '' úrovně vědomí a pomáhá vzpomenout si na své vnitřní zkušenosti.

Planetární meditace pro Mír

Tato meditace rozvíjí lidské a duchovní srdce. Důkladné čištění čaker a aury dochází prostřednictvím ''sestupu a nalévání'' duchovní energie.

Během meditace se používá modlitba svatého Františka z Asissi, žehná se každému člověku božským světlem, láskou a usmířením. Pravidelné provádění této meditace přináší vnitřní klid, vylepšení osobních vztahů, stresu a vyšší produktivitu. Praktikující vytváří vnitřní klid a to jak vnitřní tak vnější harmonii, božskou jednotu, božskou blaženost. Delší praxe vede k expanzi vědomí a osvícení. (Bhakti Jóga)


Tým Institute for Inner Sciences CZ

Součást týmu The Sciences International Network of Organization